Раздел: Описание на играта "Бряг на изобилието" - ADIANAM Red Hot SoptСъдържание на страницата

Раздел: Опит

Навигация на страниците в раздела

Бряг на изобилието

Анотация

С група преселници едвам акостирате на лазурен бряг, но кораба е потрошен... Всяко начало е трудно: нужни са дом, храна, суровини. Ден след ден ще опознавате характерите на жителите, техните желания и непоносимости, ще градите своята колония с любов, съобразителност и търпение. Ще срещнете индианци, чието доверие ще спечелите, а те пък ще ви се отплатят подобаващо. Ще постигнете толкова много, че дори от Стария континент ще завидят на този Бряг на изобилието!

Бряг на изобилието

Пояснение

Тук няма да намерите постъпково разяснение на преминаването на играта. Стратегическият тип игри не подлежи на описание от типа "първо това, после - онова". Всеки играч сам преценява как да постъпва. Моята първоначална идея беше да предоставя схеми на разположение на стаите в жилищата, но постепенно се увлякох и така добавих разяснения и някои хитринки, които биха били от полза.

Цели на играта

 • Да се отвори Древния храм.
 • Да се ЗАБАВЛЯВАТЕ докато играете. :)

Играта не е структурирана по нива (етапи), но има определени последователни действия.

Играта не е за време, с изключение на някои конкретни задачи (например: да се съберат еди-колко-си единици захарна тръстика за еди-колко-си минути).

Играта не е екстремна, тя е чисто стратегическа и е много приятна за любителите на подобни развлечения.

Последователността на поставените задачи е една и съща при всяко последващо преиграване. Но тяхното изпълнение определя играча. Освен това, и персонажите са различни - започвате с петима жители, после откривате и докарвате от континента други, но всеки път те са с други характеристики. Всичко това гарантира уникално разиграване и последващи ваши действия за постигане на крайната цел.

Жители

Всеки жител има любимо занятие (например: да добива сребро) и такова, което не обича (например: да лови риба).

В началото на играта акостирате с петима жители, от които един задължително обича да сече дърва, а друг да събира храна. Останалите са с непредсказуеми предпочитания.

В различните преигравания само веднъж ми се случи да имам жител, който обича да сече захарна тръстика и друг, който да предпочита да сече опасното "ценно дърво". Имах и друга комбинация: трима харесват научната работа, четирима искат да добиват злато, а двама да търсят съкровища!

Всеки нов жител първоначално е необучен - "чирак" (в бежаво-сиви дрехи), но в зависимост от развитието може да стане "фермер" (в зелено), "работник" (в синьо), "занаятчия" (в сиво), "строител" (в оранжево), "учен" (в лилаво). Освен тези групи, има и още една - "майстори". Те се получават като награда за минаването на определен етап или след закупуване (но само веднъж).

Видове жители:

Видове жители
 1. чираци: не умеят нищо, работят каквото им възложите, но абсолютно непохватно и бавно.
 2. фермери: събират храна и билки и обработват полета, ловят риба, събират коприна от пашкулите, стрижат лами.
 3. работници: секат дърва, камъни, захарна тръстика, ценно дърво; добиват желязо, сребро, злато.
 4. занаятчии: работят в ковачница, кухня, цех за обработка на захар, мелница, тъкачница, златарско ателие.
 5. строители: повече от ясно, че строят.
 6. учени: работят в научната лаборатория, изследват древни руини.
 7. майстори: могат всичко.

ВНИМАНИЕ: броят на РАБОТЕЩИТЕ жители зависи от броя на стаите в жилища.

Не забравяйте това, защото получавате по един бонус-жител в следните ситуации:

 • първите пет изсечени дърва - чирак;
 • разчистване на камъни - фермер с ранг 1;
 • построяване на форт - занаятчия с ранг 1;
 • построяване на мост - майстор с ранг 1;
 • реконструкция на кметството до ниво 2 - майстор с ранг 1;
 • възстановяване на сребърна шахта - работник с ранг 3.

ВАЖНО: по възможност АНГАЖИРАЙТЕ жителите с работа, която им харесва!

Когато жителят работи това, което му допада, тогава по-бързо натрупва опит и следва повишаване в ранг (звездички). Колкото по-висок ранг има, толкова по-бързо работи. Когато работи това, което му харесва - показателят настроение остава непроменен и, следователно, този жител няма да търси събеседници и да "губи време" в разговори с друг жител.

Рискови за здравето дейности. От особено значение е да внимавате за жители с афинитет към:
- строителство (има "опасни" строителни обекти: мост и др.);
- сечене на тръстика;
- сечене на ценно дърво;
- изследване на руини;
- добив на сребро;
- добив на злато.
Тези специалности са от групата "рискови за здравето", т.е. при изпълнението на тези дейности вероятността да се влоши показателя "здраве" на жител, който не предпочита подобна работа, не е никак малка.

Пример за за групата "рискови за здравето дейности"

Работник, който харесва изсичането на захарна тръстика - не се "разболява" изобщо!
Дървосекач, който добива сребро - разболява се много бързо.

Пример за съобразяване с желанията на жителите

В едно от преиграванията имах следната комбинация: чирак, който обича да събира храна и бонус-фермер с предпочитание да сече ценно дърво. Двама се трудят рамо до рамо с една и съща задача: обработват хранително поле.
И ето че чиракът става фермер с ранг 1. Бонус-фермера след време достига ранг 2, и веднага прехвърлих другия жител да събира храна от храстите - неговото любимо занимание. След обработката само на три полета този фермер също достигна ранг 2. Продължих с експеримента и бонус-фермера загуби съревнованието - оставаше с ранг 2, докато другия фермер достигна ранг 4.

Пример, илюстриращ ранговете на жителите (техният опит)

Жител, който обича да сече дърва - за колко удара отсича едно дърво? По-долу е сравнителна таблица, показваща различията в работоспособността на дървосекача.

 • Ниво Брой удари
 • чирак 12 бавни удара и едвам носи дървата
 • ранг 1 11 бързи удара, пренася дърветата с лекота
 • ранг 2 10
 • ранг 3 8
 • ранг 4 6
 • ранг 5 4

Строежи

По време на играта ще градите колония, в която строителните места са строго определени. За всеки строителен обект ще са ви нужни не само строители (виж "Рискови за здравето дейности"), но също така и определено ниво на знание, естествено пари и различни материали, някои от които ще закупувате (например: стан за тъкачницата).
За първото жилище са нужни 5 дървета, а само за построяването на замъка ще ви трябват:
1400 пари, 30 камъка, 20 дървета, 25 пирона, 10 инструмента, 10 единици ценно дърво! Отделно се таксуват допълнителните стаи (виж "нови стаи").

Малки хитринки за играта

Грижете се за жителите!
В началото на играта отделете малко време и анализирайте чираците: кой какво обича и какво не харесва. И поневе задължително има един, който обича да събира дърва и още един, който да сече дърва - тях не ги ангажирайте с друго! И ще видите колко бързо те ще натрупат опит и ще станат фермер и работник съответно. За всички жители важи правилото: "Следете тяхното състояние: физическо, психическо и здравословно". А това означава:
- Помагайте им бързо да се придвижват - за целта ползвайте малката карта в долния десен ъгъл.
- Пренасяте ги до местата за хранене когато са гладни.
- Пренасяте ги до болницата когато са болни.
- Намирайте им събеседници когато са тъжни.
Следете ресурсите, търговските поръчки и поставените задачи!
При необходимост прегрупирайте жителите. Примери:
- Търговска поръчка за желязо. Пренасочете секачите на дърва към железния рудник.
- Забелязвате недостиг на храна. Прехвърлете няколко занаятчии в кухнята.
- Трябват ви малко пари? Преиграйте някоя от мини-игрите и ще съберете мъничко финикийски знаци.
Не следвайте сляпо поредността на поставените задачи!
Пример:
- първа задача: да се построи болница;
- следваща: да се построи лаборатория или форт;
- и т.н.
Аз първо строя лабораторията (така мога да изучавам науките по-бързо), а после форта - тук има бонус-жител (занаятчия с ранг 1).
Не следвайте поредността на изучаване на науките!
Пример:
според играта първо трябва да усвоите природознанието. Но аз го прескачам и изчаквам да се натрупат 100 единици, след което изучавам първо ниво на строителството. Това дава възможност за:
- повишаване нивото на лабораторията;
- добавяне на нови стаи в първата къща;
- построяване на втори дом.
А изброеното по-горе позволява по-бързо да се натрупват знания, както и да се купуват нови жители.

Обекти в играта

Кухня
Колкото по-бързо я построите, толкова по-добре. Аз започвам този строеж веднага след първата търговия (със сребърните и златни намерени изделия). Щом кухнята е готова - вече имате възможност в полето да насадите три вида култури.
Лаборатория
Използвайте я многофункционално: когато някой жител няма работа (например, строителя) или искате да намалите произвоството на дадена стока (например, да спрете ковачницата за да натрупате желязна руда), тогава прехвърлете жителя в лабораторията. По този начин постигате и увеличаване на точките знание.
Училище
Колкото по-бързо го построите, толкова по-добре. Така ще можете да обучавате новите чираци, също така и да преквалифицирате жителите. Пример: получих бонус-фермер, който обича да събира плодове, но ненавижда да работи на поле! В същото време друг жител, вече беше станал работник (защото началото е трудно и не винаги може да се угоди според предпочитанията), а обичаше да работи на полето! Познахте ли какво стана щом построих училището? Веднага им размених местата: бонус-фермера стана работник, а работника - фермер.
Болница
Не стройте болницата докато не изучите земеделието до ниво 2. Това ниво дава възможност да посадите във второто поле билки (лечебни треви). А билките са необходими не само за болницата. Ако я построите - малко след това ще последва задачата да се изсече тръстиката и ако нямате работник, обичащ да сече захарна тръстика, ще използвате другите работници. Но сеченето на тръстика е от групата на "Рискови за здравето дейности". Затова посъберете малко билки и едва тогава направете болницата.
Тъкачница
- Тъчете копринен плат: ще ви е необходим за добавяне на стаи в замъка.
- Съберете достатъчно вълна от ламите (поне 100 единици вълна) и едва тогава подобрете тъкачницата до ниво 3. В противен случай трудно ще изпълните задачата за определено време да изтъчете определено количество вълнен плат.
Древен храм
Изчакайте задачата "да се продадат стоки на стойност 5000" (например: златни и сребърни изделия, млян пипер и други скъпоструващи товари). Като бонус за това задание ще получите: 2000 + 1000 за време. В резултат ще имате поне 8000 парични единици. А за реконструкцията на храма са нужни 10 хиляди!

Жилища и стаите в тях

Построяването на жилища е едно от условията да имате повече работещи жители.

По реда на тяхното построяване това са:

 • малък дом до 7 живущи
 • къща до тръстиката до 8 живущи
 • къща до гората до 8 живущи
 • къща край езерото до 10 живущи
 • замък до 12 живущи

Максимален брой живущи: 50 (не забравяйте първите 5 жители, които живеят в кметството).

За строежа на ново жилище са нужни: определено ниво на "знание", пари и материали.
Ако за първия дом са били необходими 5 дърва, то за построяването на замъка ще са нужни:
1400 пари, 30 камъка, 20 дърва, 25 пирона, 10 инструмента, 10 ед. ценно дърво!

Добавянето на нови стаи е свързано с нивото на знание "строителството", както и с наличието на определени ресурси:

 • за първото жилище пари, камъни, дърва
 • за втори и трети дом пари, камъни, дърва, пирони
 • за къщата край езерото пари, камъни, дърва, пирони, ценно дърво
 • за замъка пари, камъни, дърва, пирони, ценно дърво, копринен плат

Схема на стаите във жилищата

Схема на стаите

Поредност на изучаване на науките

Можете да избирате с какво да започнете и на какво да отдадете предпочитание, но все пак има и обвързваща последователност, например:
за да усвоите "строителството - ниво 3" се налага да сте постигнали "промишленост - ниво 2".

По-долу е дадена предпочитаната от мен последователност на първите 15 стъпки в усвояване на науките.

  1. 1.строителство (н.1)

  2. 2.промишленост (н.1)

  3. 3.земеделие (н.1)

  4. 4.строителство (н.2, заради стаите в домовете)

  5. 5.природознание (н.1, заради Поле 2 и Дом на рибаря)

  6. 6.земеделие (н.2, заради насажденията в Поле 2)

  7. 7.промишленост (н.2, заради Строителство ниво 3)

  8. 8.строителство (н.3, заради Лаборатория н.2, Кметство н.2, Училище н.2 и стаите в домовете)

  9. 9.природознание (н.2, заради Коприната и Земеделие н.3)

  10. 10.корабоплаване (н.1, заради дъщерята на Индианския вожд и наградата за Дома на секача на ценно дърво)

  11. 11.природознание (н.3, заради Земеделие н.4 и Дом на секача на ценно дърво)

  12. 12.земеделие (н.3, заради Поле 3)

  13. 13.археология (н.1, заради руините)

  14. 14.археология (н.2, заради руините)

  15. 15.промишленост (н.3, заради Строителство н.4 и Мелница)

Навигация на страницата

нагоре