Раздел: Рисуваме мартеница "Пижо и Пенда" - ADIANAM Red Hot SoptСъдържание на страницата

Раздел: Опит

Навигация на страниците в раздела

Рисуваме мартеница "Пижо и Пенда"
специално за Ива W3 с много обич

Да се направи истинска мартеница, и то красива, весела, оригинална, е много по-сложно, отколкото да се "нарисува" и то с Adobe Photoshop.

По-долу е показана схемата на "правене" на мартеничка "Пижо и Пенда", но без детайлните обяснения за работа със слоеве, векторни криви, стилове и т.н.

I. Рисуване на Пенда

 1. Рисуваме тялото. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow; накрая добавяме малко светлосенки.
 2. Рисуваме ръката и колана (два отделни слоя). Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
 3. Рисуваме главата. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
 4. Рисуваме лицето: очи, бузки и усмивка. Използвани средства за очите: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss. За бузките: Ellipse Tool; Layer Effects - outer glow. За усмивката: Pen Tool; Layer Effects - stroke.
 5. Рисуваме шапката. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.

II. Рисуване на Пижо

 1. Рисуваме тялото. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.
 2. Рисуваме ръката и колана (два отделни слоя). Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
 3. Рисуваме главата. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
 4. Рисуваме лицето: очи, бузки и усмивка. Използвани средства за очите: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss. За бузките: Ellipse Tool; Layer Effects - outer glow. За усмивката: Pen Tool; Layer Effects - stroke.
 5. Рисуваме шапката. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.

III. Последни доизкусурявания

 1. Рисуваме финалните детайли: малките ръце - тези слоеве са най-отдолу и не изискват финна работа с векторите; само, колкото да се оформят и маркират. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
 2. Добавяме завършващата вързанка на мартеничката и... Готово!

Краен резултат

Мартеница DTH

Навигация на страницата

нагоре