Раздел: Филтър Extract - ADIANAM Red Hot SoptСъдържание на страницата

Раздел: Опит

Навигация на страниците в раздела

Филтър Extract

При избора на този филтър на Adobe Photoshop се отваря голям нов прозорец Extract.

1. Подготовка

  • Нагласете изображението така, че да е удобно за работа. За целта използвайте: ръчичка (Hand Tool) - преместване на видимата зона (намира се вляво от изображението, виж фиг. 1, А), както и лупа (Zoom Tool) - увеличаване или намаляване (точно над "ръчичката").
  • Големина на четката: в дясната колона от група Tool Options изберете големина 12 за Brush Size (фиг. 1, B).
  • Преминете в режим Edge Highlighter Toll - бутон маркер, който е най-горе вляво до изображението (фиг. 1, C).

2. Очертаване

Очертайте зоната, която искате да остане (в случая котето). В процеса на очертаване можете да коригирате контура чрез бутончето гума (Erazer Tool), което е в лявата колона до изображението, треторо от горе надолу. Важното е контурът да е затворен (фиг. 2). Ето това се получи при мен:

Сега намалете големината на четката Brush Size и внимателно отделете зоната между предните лапи на котето.

Не забравяйте: трябва да очертаете ЗАТВОРЕН КОНТУР.

3. Запълване на зоната

  • Преминете в режим Fill Tool - за целта натиснете бутончето кофичка, което е в лявата колона до изображението, второто от горе надолу (фиг. 3, A).
  • Позиционирайте курсора някъде вътре в очертаната зона и щракнете с левия бутон на мишката. В резултат обособената зона се запълва в цвят, който е избран в полето Fill на групата Tool Options (където се задава и размера на четката). По подразбиране този цвят е blue и в резултат на това запълненото изображение "посинява".
    - Ако контурът някъде е прекъснат, тогава ще "посинее" цялото изображение. Това лесно се оправя: преминете в режим "маркер" и щракнете някъде върху контура, който очертавате. Посиняването изчезва и можете да коригирате контура.
    - Ако контурът е очертан добре, т.е. без прекъсвания, тогава в резултат на запълването ще получите обособената част както се вижда на фиг. 3, B.
  • Натиснете бутона ОК (фиг. 3, C) и... котето е отделено, а всичко останало го няма...

Навигация на страницата

нагоре