Раздел: Права и отговорности - ADIANAM Red Hot SoptСъдържание на страницата

Раздел: Права и отговорности

Пояснение за страницата и/или навигация

Тази страница нямаше да я има, ако всички посетители на сайта бяха коректни.
И така, за да няма недоразумения, или невидяли, или неразбрали, или недоспали, на тази страница са разписани на разбираем български език правата и отговорностите.
Ако не сте съгласни и/или не приемате без ограничения и безусловно написаното по-долу, моля напуснете сайта.

Запазени права

Всички материали, публикувани на сайта (графични изображения, рисунки, текст), са собственост на автора на сайта и тяхното копиране и/или възпроизвеждане без изричното съгласие на автора е недопустимо. Всички статии и уроци, публикувани на сайта са според договора Creative Commons Признание - Некомерсиално - Без производни произведения. Разрешение се изисква, ако желаете да използвате текст (или част от него) или графично изображение, които са поместени на този сайт.

Концепцията на сайта (html-структура, css-стилове) може да бъде използвана като основа с цел обучение, модификация и последващо некомерсиално ползване, но цялостната комбинация от графични изображения, цветове, размери и позициониране е авторска и не може да бъде възпроизвеждана.

Ограничения на отговорността

Авторът на сайта се освобождава от каквато и да е отговорност от позитивни и/или негативни последици, настъпили в резултат на ползването на сайта и на публикуваните материали в него. Цялото съдържание се предоставя "каквото е", без гаранции за сто-процентови: безпогрешност (граматическа или стилова), вярност (научна или фактологическа) и/или изчерпателност.

Без гаранции

Цялото съдържание на сайта (без изключения) подлежи на периодични промени, без никакви гаранции за вида и/или честотата на промяната.

Авторът не гарантира, че препратките към външни сайтове са достъпни за ползване, а същото така не възнамерява ежедневно да проверява тяхната валидност и/или актуалност.

Защита на личните данни

Когато посетите този сайт, се събира определена информация от уебсървъра - интернет протокол адрес (IP Address), браузър, време на посещението. Тази информация не се публикува или разпространява. Никаква друга лична информация не се изисква и/или събира.

Промяна на Правата и Отговорностите

Авторът, без предизвестие, може да промени гореизложеното. Ваше право е да посетите тази страница с цел да проверите има ли видоизменения и ако има - да се запознаете с направените актуализации.