Раздел: Достъпност на сайта на ADIANAM Red Hot SoptСъдържание на страницата

Раздел: Достъпност на сайта

Пояснение за страницата и/или навигация

Сайтът ADIANAM Red hot spot е проектиран да бъде напълно достъпен и използваем от всички хора.
На тази страница накратко са описани основните видове достъпност на сайта, предвидени и за хора с определени зрителни или други смущения.
Ако има нещо, свързано с достъпността, което не отговаря на стандарта, моля, свържете се с автора на сайта.

Стандартно базиран дизайн

Дизайнът на сайта е с олекотена визия и навигация, което позволя достъп до съдържанието и от хора с различни увреждания. Сайтът е разработен в съгласие с актуалните указанията за достъпност към уеб съдържание. Структурата на страниците на сайта е проектирана така, че да изглеждат почти еднакво в най-разпространените браузъри.

Визията на сайта е тествана на:

Ако сайтът е с нарушена визия на вашия браузър, тогава вие използвате такъв, който не поддържа CSS, за което решението е единствено: преминаване към по-модерен браузър (например, някой от изброените по-горе).

Алтернативни стилове

Сайтът предлага избор на цветова гама без да се нарушава цялостната визия. Предвидени са два основни варианта на сайта:

  • "Ден" — тъмент текст на бял фон
  • "Нощ" — светъл текст върху черен фон

Клавиши за достъп

"Клавишите за достъп" позволяват бързо придвижване в сайта само чрез клавиатура.
Има различни препоръки относно кои точно клавишни комбинации да се използват. С цел да се избегнат конфликтни ситуации с различните браузъри, сайтът на С.К.И. "Витоша" използва само няколко "клавиша за достъп", а именно:

  • 1 — Начална страница
  • 2 — Съдържание на страницата
  • 8 — Карта на сайта
  • 9 — Визитка (за контакт)
  • 0 — Достъпност

Начин на използване на "клавиши за достъп" в зависимост от браузъра и операционната система:

Microsoft Internet Explorer 5+ (Windows)
Задръжте Alt, натиснете дефинирания клавиш за достъп, пуснете и двата клавиша и натиснете ENTER
Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Windows)
Задръжте Shift + Alt и натиснете дефинирания клавиш за достъп.
Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Mac OS X)
Задръжте Ctrl и натиснете дефинирания клавиш за достъп.
Safari и Omniweb (Mac OS X)
Задръжте Ctrl и натиснете дефинирания клавиш за достъп.
Konqueror (Linux)
Задръжте Ctrl и натиснете дефинирания клавиш за достъп.
Microsoft Internet Explorer 4 (Windows)
Задръжте Alt и натиснете дефинирания клавиш за достъп.
Microsoft Internet Explorer 5+ (Mac)
Задръжте Ctrl и натиснете дефинирания клавиш за достъп.
Microsoft Internet Explorer 4.5 (Mac)
Клавиши за достъп не се поддържат, моля изполвайте различен браузър.
Netscape 6 и по-стар (Всички платформи)
Клавиши за достъп не се поддържат, моля изполвайте различен браузър.

Промяна на големината на шрифта

Сайтът позволява промяна големината на шрифта. По-долу е пояснено как може да се уголеми шрифта за различните браузъра:

Microsoft Internet Explorer — от меню View се избира Text Size, откъдето се избира Larger или Largest.
Mozilla/Firefox — от меню View се избира Text Size, откъдето се избира Increase (може няколко пъти да се увеличава).
Netscape — от меню View се избира Increase Font.
Opera — от меню View се избира Zoom и после се избира увеличението (в проценти).
Safari — от меню View се избира Make Text Bigger.

Смяна на цветовете

Потребителите, които искат коренно да променят цветовете на сайта, могат да го направят според желанието си. По-долу е пояснено как това се прави според браузъра:

Microsoft Internet Explorer — от меню Tools се избира Internet Options; след това Colours (за промяна на цветовете) или Fonts (за промяна на шрифта).
Mozilla/Firefox — от меню Tools се избира Options; след това се избира раздел General (или Content), където мога да се променят вида и големината на шрифта, а в Colours — цветовете.
Netscape — от меню Edit се избира Preferences; после от менщ Appearance се избира Colours.
Opera предлага само няколко различни цветови комбинации, които са достъпни от меню View и след това Style.
Safari — от основното меню на Safari се избира Preferences; след това се избира раздел Appearance, където има възможност за промяна на шрифта и на цвета.