Раздел: Дизайнът — с правила или без? - ADIANAM Red Hot SpotНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Дизайнът — с правила или без?

В дизайна няма правила. Нито има закони. Не е имало и няма и да има такива.

Има препоръки, има и съвети. Има споделен натрупан опит. Но правила и закони няма.

Ако дизайнът беше наука (както и ако шахът беше спорт), можеше да се позамислим, да поразсъждаваме. Обаче дизайнът е вид творчество. Това е своеобразно изкуство, това е начин на общуване между хората. Дизайнът е като езика, като мисълта... Дизайнът просто ще намери начин да заобиколи всички закони.

Тогава, какъв е смисълът да се измислят всички тези "закони"?
И да се премират тези дизайнери, които спазват "правилата"?
И да се поставят изисквания от типа:

 • около логото трябва да има "ивица въздух" с ширина 1/3 от височината на самото лого
 • дизайнерското решение ще бъде използвано само ако може да се генерира еди-какъв-си валиден код
 • мото (slogan) е задължително?

Не е трудно да се види, че всяко едно "правило" може да бъде пренебрегнато. Например: при оформянето на блоков текст да се използва само един шрифт! Ами - не е вярно. Могат да се ползват няколко. Е, вярно е и че много от дизайнерите "преливат" от смесицата на няколко шрифта с цел да компенсират липсата на оригиналност в решението. Но да се отхвърля един дизайн само поради факта, че са изполвани няколко шрифта... Знаем как се нарича това.

Или, какво ще кажете за тези "закони", които непрекъснато се повтарят и преповтарят както от дизайнери, така и от клиенти:

 • цветово решението трябва да е от 1-2-3 цвята
 • черният текст или фон оказват негатино влияние (черното е синоним на погребално бюро)
 • не може да се ползват стандартните филтри на Photoshop
 • логото трябва да бъде горе вляво (или долу вдясно)
 • логото трябва да е лаконично, просто
 • логото трябва да е закръглено (острите контури или стрелките са агресивни)
 • дизайнът трябва да е прост, текстът — кратък
 • използването на фреймове е много лошо
 • хоризонтален плъзгач за навигация е недопустим
 • образ на дете, морава с лазур над нея, всякаква зеленчукова флора и морска фауна (и двете сега са много модерни) — това са положителни образи

За всяко едно такова твърдение има хиляди контра-примери, показващи точно обратното. По-важното е друго: подобни твърдения нямат право да бъдат прилагани като правила. Защото те са "верни" само понякога.

От спазването на такива правила в крайна сметка потърпевши са както дизайнерите, така и клиентите. И то защото се придържат към ограниченя, които са приложими само в конкретни ситуации, но в никакъв случай не са универсални.

А в дизайна няма закони. Не е имало и няма и да има!

септември 2004 г.,
допълвано в последствие

Навигация на страницата

нагоре