Раздел: Бърза картичка - ADIANAM Red Hot SoptНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Бърза картичка

Adobe Photoshop предлага голями възможности дори и за рисуване. По-долу е показано как бързо може да се нарисува забавна картичка (или wallpaper).

I. Дъга.

 1. Стартирайте Photoshop и създайте нов файл с размери 1800 x 1300 px
  Нека фонът да е бял (можете да го смените после с какъвто ви харесва)
 2. Изберете Ellipse Tool и направете голям овал, излизащ извън работния лист. Това ще е основния овал (base), на базата на който ще направим дъгата.
 3. Копирайте получения слой и преименувайте на lilac. Изберете Free Transform Path и увеличете размерите (ширина и височина) на 105% с неподвижна точка долния десен ъгъл. Преместете малко надясно (7-8 пиксела).
 4. Сега копирайте слой lilac, преименувайте на pink и повторете процедурата Free Transform Path отново със 105% и неподвижна точка долния десен ъгъл. Не забравяйте да преместите малко надясно (7-8 пиксела).
  Последователността вече е ясна, затова:
  - копирате слой pink, преименувате на red и повторяте действията
  - копирате слой red, преименувате на orange и повторяте действията
  - копирате слой orange, преименувате на yellow и повторяте действията
  - копирате слой yellow, преименувате на green и повторяте действията.
  Резултатът е няколко овала, застъпващи се плавно. Подредете слоевете както е показано по-долу. Готово, имате подготвена основа за дъгата.
 5. Позиционирате се на слой lilac и маркирате слой pink, след което избирате Select > Select Inverse и накрая щракнете на Add layer mask (виж по-горе къде е бутончето).
 6. Позиционирате се на слой pink, маркирате слой red, след което отново избирате Select > Select Inverse и накрая щракнете на Add layer mask.
  Вече сте насяно с идеята, затова повтаряте действията по двойки слоеве:
  - позициониране на слой red, маркиране на orange
  - позициониране на слой orange, маркиране на yellow
  - позициониране на слой yellow, маркиране на green
  - позициониране на слой green, маркиране на base
 7. За всички слоеве (lilac, pink, red, orange, yellow, green) избирате Layer > Layer style > Satin и въвеждате следните стойности за параметрите:
  • Blend mode: Screen, Color: ffffff
  • Opacity: 50%
  • Angle: 90
  • Distance: 15 px
  • Size: 15 px
  • Contour: Gaussian
 8. Време е за оцветяване. И така:
  - слой lilac получава: d1d1ff
  - слой pink: f0d1ff
  - слой red: ffd1d1
  - слой orange: fff0d1
  - слой yellow: ffffd1
  - слой green: d1ffd1
 9. Изчертавате една голяма елипса така, че да е по-голяма от дъгата и я оцветявате в бледосиньо (f0f7fd) и една по-малка под дъгата, леко наклонена, оцветена с e2effb.

II. Облачета.

 1. Изберете Ellipse Tool, начертайте овал, преминете в режим Add to shape area и импровизирайте с добавянето на други овали докато получите желания от вас контур на облаче.
  На полученият слой задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Inner Shadow:
  • Blend mode: Multiplay, Color: 74bffc
  • Opacity: 20%
  • Angle: -90
  • Distance: 10 px
  • Size: 10 px
  • Contour: Cove - Shallow

  Layer > Layer style > Stroke:
  • Size: 1px
  • Position: Outside
  • Blend mode: Normal
  • Opacity: 50%
  • Fill Type: Gradient с начален цвят 66ADFD и завършващ FFFFFF
  • Style: Linear
  • Angle: 90
  • Scale: 100%
 2. Рисувате колкото и каквито облачета искате и ги позиционирате по ваше желание.

III. Клон и листа.

 1. Избирате Pen Tool в режим Shape layers и рисувате клон. Най-добре използвайте контрастна снимка на зимно дърво за да получите автентичен контур. Ако нямате подръка подобна - тогава впрегнете въображението си... Полученият слой оцветете в кафяво (82543C) и задайте следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Bevel and Emboss:
  • Style: Inner Bevel
  • Technique: Smooth
  • Depth: 100%
  • Direction: Up
  • Size: 10 px
  • Angle: 90
  • Altitude: 30%
  • Gloss Contour: Linear
  • Highlight Mode: Screen, FFFFFF
  • Opacity: 75%
  • Shadow Mode: Multiplay, 000000
  • Opacity: 15%
 2. Листата: избирате Custom Shape Tool и намирате сърце. Ако нямате точно такова - с леки корекции на кривите постигате желаната форма. Обикновените листа рисувате с помощта на Pen Tool. Получените слоеве оцветете имат едни и същи стилови параметри, а именно - цвят зелен (00CC66), както и:
  Layer > Layer style > Inner Glow:
  • Blend mode: Screen, Color: 74bffc
  • Opacity: 75%
  • Noice: 0%
  • Color: FFFFBE
  • Size: 20 px
  • Range: 50%

IV. Влюбените птички.

 1. Птичките са еднакви, но огледални и в различен цвят. Затова, като направите едната, другата ще е много лесна. И така, изберете Ellipse Tool, натискате клавиша Ctrl и рисувате окръжност (за главата) с диаметър около 266 px. Обърнете внимание, че цялото тяло е със същата ширина! За тялото - потърсете в Custom Shape Tool сърце и с леки корекции и добавяне на 3-4 контролни точки оформяте тялото. Рисувате елипса за едното крило, а другото оформяте с помощта на Pen Tool. Опашката оставям на вас да се досетите как е направена. Отново с с помощта на Pen Tool рисувате клюна, окото, веждата. От Custom Shape Tool намирате спирала и правите перчема.
 2. Подреждате слоевете и идва ред на стиловете за тях, а именно (за главата, тялото, крилете и опашката) - оцветяване оранжево (FF9999), както и:
  Inner Shadow:
  • Blend mode: Screen, Color: FFFFFF
  • Opacity: 75%
  • Angle: 30
  • Distance: 30 px
  • Size: 80 px
  • Contour: Linear

  Bevel and Emboss:
  • Style: Inner Bevel
  • Technique: Smooth
  • Depth: 100%
  • Direction: Up
  • Size: 40 px
  • Angle: 30
  • Altitude: 70%
  • Gloss Contour: Linear
  • Highlight Mode: Screen, FFFFFF
  • Opacity: 75%
  • Shadow Mode: Multiplay, CC0000
  • Opacity: 75%

  Stroke:
  • Size: 1px
  • Position: Outside
  • Blend mode: Normal
  • Opacity: 50%
  • Fill Type: Color
  • Color: CC0000

  СЪВЕТ: направете стиловете за един от слоевете, щракнете с десния бутон върху стила на слоя и изберете Copy Layer Style, след което се позиционирайте върху стила на другия слой и изберете Paste Layer Style :)

 3. Човката - оцветяване червено (FF0000), както и:
  Bevel and Emboss:
  • Style: Inner Bevel
  • Technique: Smooth
  • Depth: 100%
  • Direction: Up
  • Size: 10 px
  • Angle: 90
  • Altitude: 30%
  • Gloss Contour: Linear
  • Highlight Mode: Screen, FFFFFF
  • Opacity: 75%
  • Shadow Mode: Multiplay, 000000
  • Opacity: 0% (да, не е грешка! нула е!)

  Satin:
  • Blend mode: Multiplay, Color: 000000
  • Opacity: 50%
  • Angle: 76
  • Distance: 15 px
  • Size: 30 px
  • Contour: Gaussian

 4. Перчем, око, вежда - цвят черен (000000) с контур (Stroke): 1px и Opacity 30%

 5. Групирате всички слоеве на птичката. За целта в палета Layers щраквате върху първия слой, натискате клавиша Shift и щраквате върху последния слой, след което избирате Layer > Group Layers.
  Получената група дублирате (Layer > Duplicate Group) и вече имате копие на птичето.
  ЦЯЛАТА група завъртате огледално по хоризонтала (Edit > Transform > Flip Horizontal) и премествате наляво.
 6. Промените във второто птиче са много малко, а именно:
  скриване/изтриване на слоя с перчема и на окото
  преместване на веждата на мястото на окото
  смяна на основния свят от оранжево (FF9999) на синьо (3399cc)
  промяна на ъгъла (Angle) на Inner Shadow от 30 на 120

Ето и крайния резултат:

Навигация на страницата

нагоре