Раздел: Филтър Extract - ADIANAM Red Hot SpotНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Филтър Extract

При избора на този филтър на Adobe Photoshop се отваря голям нов прозорец Extract.

1. Подготовка

2. Очертаване

Очертайте зоната, която искате да остане (в случая котето). В процеса на очертаване можете да коригирате контура чрез бутончето гума (Erazer Tool), което е в лявата колона до изображението, треторо от горе надолу. Важното е контурът да е затворен (фиг. 2). Ето това се получи при мен:

Сега намалете големината на четката Brush Size и внимателно отделете зоната между предните лапи на котето.

Не забравяйте: трябва да очертаете ЗАТВОРЕН КОНТУР.

3. Запълване на зоната

Навигация на страницата

нагоре